90Box

90Box

 
   

2012年底做的,发出来晒一晒...哈哈...这个项目很锻炼人...不过最终还是没有选中...惭愧惭愧...老板的想法太多了...完全跟不上的节奏...2015继续加油...

 
 
评论
 
 
热度(2)